Xuân này hơn hẳn những xuân qua. Chúng ta đang rộn ràng chuẩn bị đón Xuân Mới Ất Mùi 2015 để có nhiều may mắn hơn.

xuan at mui 2015

 Hòa cùng không khí đón xuân Ất Mùi 2015

 

Hòa Cùng Không Khí Đón Xuân May Mắn Trong Năm Mới thảm đẹp có chương trình khuyến mãi sản phẩm thảm trang trí "MAY MẮN VUI XUÂN ĐÓN TẾT" như sau:

 

 

Thảm trang trí

Tấm thảm trang trí này có model SANI - AS055 Lãng Mạn Gia (Click vào hình ảnh để xem sản phẩm)

 

Model SANI - AS055 có 3 kích thước.

- 120cm x 170cm đang trong chương trình khuyến mãi 5% từ giá trị thực tế của tấm thảm.

- 133cm x 190cm đang trong chương trình khuyến mãi 5% từ giá trị thực tế của tấm thảm.

- 160cm x 220cm đang trong chương trình khuyến mãi 5% từ giá trị thực tế của tấm thảm.

 

 

Thảm trang trí

Tấm thảm này có model SANI - AS938-i (Click vào hình ảnh để xem sản phẩm)

 

Mẫu thảm SANI AS946-IG hiện tại có 2 kích thước là

- 120cm x 170cm khuyến mãi 10% trên giá trị thực của tấm thảm

- 133cm x 190cm khuyến mãi 20% trên giá trị thực của tấm thảm

 

 

Thảm trang trí

Mẫu thảm trang trí này có model SANI - AS919-IG  (Click vào hình ảnh để xem sản phẩm)

 

Mẫu thảm SANI AS946-IG hiện tại có 2 kích thước là

- 120cm x 170cm khuyến mãi 10% trên giá trị thực của tấm thảm

- 133cm x 190cm khuyến mãi 20% trên giá trị thực của tấm thảm

 

 

Thảm trang trí

Tấm thảm trang trí này có model SANI - AS019 Phát Đạt Gia  (Click vào hình ảnh để xem sản phẩm)

 

Mẫu thảm SANI AS946-IG hiện tại có 2 kích thước là

- Kích thước 120cm x 170cm giá 1.709.000 đồng khuyến mãi 10% giá chỉ còn 1.538.000 đồng

- Kích thước 133cm x 190cm giá 2.109.000 đồng khuyến mãi 20% giá chỉ còn 1.687.000 đồng

 

 

Thảm trang trí

Tấm thảm này có model SANI - AS968-IG   (Click vào hình ảnh để xem sản phẩm)

 

Mẫu thảm SANI AS946-IG hiện tại có 2 kích thước là

- 120cm x 170cm khuyến mãi 10% trên giá trị thực của tấm thảm

- 133cm x 190cm khuyến mãi 20% trên giá trị thực của tấm thảm

 

 

Thảm trang trí

Tấm thảm này có model SANI - AS031BR Thịnh Vượng Gia (Click vào hình ảnh để xem sản phẩm)

 

Mẫu thảm SANI AS031BR hiện tại có 3 kích thước là

- 120cm x 170cm khuyến mãi 10% trên giá trị thực của tấm thảm.

- 133cm x 190cm khuyến mãi 20% trên giá trị thực của tấm thảm.

- 160cm x 220cm khuyến mãi 10% trên giá trị thực của tấm thảm.

 

 

Thảm trang trí

Tấm thảm này có model SANI - AS946-IG (Click vào hình ảnh để xem sản phẩm)

Mẫu thảm SANI AS946-IG hiện tại có 2 kích thước là

- 120cm x 170cm khuyến mãi 10% trên giá trị thực của tấm thảm

- 133cm x 190cm khuyến mãi 20% trên giá trị thực của tấm thảm

 

 

Thảm trang trí

Tấm thảm trang trí này có model SANI - AS945-IG (Click vào hình ảnh để xem sản phẩm)

 - Mẫu thảm SANI AS945-IG hiện tại có 2 kích thước là

- 120cm x 170cm khuyến mãi 10% trên giá trị thực của tấm thảm

- 133cm x 190cm khuyến mãi 20% trên giá trị thực của tấm thảm

 

Thảm trang trí

Tấm thảm trang trí này có model SANI - AS946-I   (Click vào hình ảnh để xem sản phẩm)

 

Mẫu thảm SANI AS946-I hiện tại có 2 kích thước là

- 120cm x 170cm khuyến mãi 10% trên giá trị thực của tấm thảm

- 133cm x 190cm khuyến mãi 20% trên giá trị thực của tấm thảm

 

 

 

Thảm trang trí

Tấm thảm này có model SANI - AS019 (Click vào hình ảnh để xem sản phẩm)

 

Mẫu thảm SANI AS019 hiện tại có 2 kích thước là

- 120cm x 170cm khuyến mãi 10% trên giá trị thực của tấm thảm

- 133cm x 190cm khuyến mãi 20% trên giá trị thực của tấm thảm

 

 

Thảm trang trí

 

Mẫu thảm trang trí này có model SANI - AS054   (Click vào hình ảnh để xem sản phẩm)

Mẫu thảm SANI AS946-IG hiện tại có 2 kích thước là

- 120cm x 170cm khuyến mãi 10% trên giá trị thực của tấm thảm

- 133cm x 190cm khuyến mãi 20% trên giá trị thực của tấm thảm

 

 

Thảm trang trí

Tấm thảm này có model sản phẩm SANI - AS953-I  (Click vào hình ảnh để xem sản phẩm)

 

Mẫu thảm SANI AS946-IG hiện tại có 2 kích thước là

- 120cm x 170cm khuyến mãi 10% trên giá trị thực của tấm thảm

- 133cm x 190cm khuyến mãi 20% trên giá trị thực của tấm thảm

 

 

Thảm trang trí

Tấm thảm này có model SANI - AS038 (Click vào hình ảnh để xem sản phẩm)

 

Mẫu thảm SANI - AS038 hiện tại có 2 kích thước là

- 120cm x 170cm khuyến mãi 10% trên giá trị thực của tấm thảm

- 133cm x 190cm khuyến mãi 20% trên giá trị thực của tấm thảm

 

Thảm trang trí

Tấm thảm trang trí này có model SANI - AS081 Hòa Phát Gia  (Click vào hình ảnh để xem sản phẩm)

 

Mẫu thảm SANI - AS081 hiện tại có 2 kích thước là

- 120cm x 170cm khuyến mãi 10% trên giá trị thực của tấm thảm

- 133cm x 190cm khuyến mãi 20% trên giá trị thực của tấm thảm

- Những kích thước khác khuyến  mãi 5%.

 

 

Trên đây là mẫu thảm xù tơ sani cao cấp

 

Mẫu thảm trang trí xù tơ sani cao cấp này có những kích thước sau:

- 60cm x 90cm đang có chương trình khuyến mãi 10% trên giá trị thực của tấm thảm.

- 120cm x 170cm đang có chương trình khuyến mãi 10% trên giá trị thực của tấm thảm.

- 160cm x 230cm đang có chương trình khuyến mãi 10% trên giá trị thực cùa tấm thảm.

- 200cm x 280cm đang có chương trình khuyến mãi 10% trên giá trị thực của tấm thảm.

 

 

Dòng 3D có những kích thước như sau:

- 60cm x 90cm đang có chương trình khuyến mãi 5% trên giá trị thực của tấm thảm.

- 120cm x 170cm đang có chương trình khuyến mãi 5% trên giá trị thực của tấm thảm.

- 160cm x 230cm đang có chương trình khuyến mãi 5% trên giá trị thực của tấm thảm.

- 200cm x 280cm đang có chương trình khuyến mãi 5% trên giá trị thực của tấm thảm.

 

Tham trang tri đón tết

Đây là dòng mẫu thảm SANI AS031 Thịnh Vượng Gia

 

Hiện tại mẫu thảm trang trí SANI - AS031 này có những kích thước sau:

- Kích thước 120cm x 170cm giá 1.709.000 đồng khuyến mãi 10% giá chỉ còn 1.538.000 đồng

- Kích thước 160cm x 220cm giá 2.999.000 đồng khuyến mãi 10% giá chỉ còn 2.699.000 đồng

- Kích thước 133cm x 190cm giá 2.109.000 đồng khuyến mãi 20% giá chỉ còn 1.687.000 đồng

 

Vui xuân đón tết

Đây là mẫu thảm trang trí ý nghĩa tốt đẹp Phát Hung Gia model SANI - AS073 i

 

- Kích thước 50cm x 80cm giá 350.000 đồng khuyến mãi giá chỉ còn 200.000 đồng.

- Kích thước 120cm x 170cm giá 1.709.000 đồng khuyến mãi 10% giá chỉ còn 1.538.000 đồng

- Kích thước 160cm x 220cm giá 2.999.000 đồng khuyến mãi 10% giá chỉ còn 2.699.000 đồng

- Kích thước 133cm x 190cm giá 2.109.000 đồng khuyến mãi 20% giá chỉ còn 1.687.000 đồng

- Kích thước 200cm x 280cm giá 4.668.000 đồng khuyến mãi 10% giá chỉ còn 4.201.000 đồng

 

  Liên hệ chi tiết thảm trang trí nhà đẹp - 08 629 38 999 - 0938 57 20 68 - 0909 116 008

 

Ứng dụng thảm trải sàn

Thảm và tấm cao su

Khách trên thảm rèm

Đang có 11 khách và không thành viên đang online