Thảm len hoa văn là thảm mỏng chất liệu thảm len tổng hợp đường nét hoa văn sổi nổi cho chúng ta trang trí nội thất.

 sn-14012chili-red-khong-gian-tham-gia-re-dep-2

 Giới thiệu giá một số mẫu thảm len loại mỏng trang trí nội thất đơn giản, điểm đặc biệt của dòng thảm này bạn đặt trang trí dưới cây đàn Piano sẽ cho bạn âm thanh tuyệt hơn một số kiểu thảm khác.

 

NHỮNG MẪU THẢM TẤM ĐANG CÓ HÀNG SẴN NĂM 2021

gia-tham-sofa-giare-precle-sani-14012-berber

Giá và Thông tin tấm thảm SN-14012 BERBER

kích thước 80cm x 120cm giá 579.000 đồng

kích thước: 120cm x 170cm giá 1.227.000 đồng

kích thước: 160cm x 230cm giá 2.208.000 đồng

kích thước: 240cm x 340cm giá 4.888.000 đồng

kích thước: 300cm x 400cm giá 7.200.000 đồng

 

Giá chưa bao gồm chi phí giao hàng và VAT 10%

gia-tham-sofa-giare-precle-sani-14012-bord  

Giá và Thông tin tấm thảm SN-14012 BORD

kích thước 80cm x 120cm giá 579.000 đồng

kích thước: 120cm x 170cm giá 1.227.000 đồng

kích thước: 160cm x 230cm giá 2.208.000 đồng

kích thước: 240cm x 340cm giá 4.888.000 đồng

kích thước: 300cm x 400cm giá 7.200.000 đồng

Giá chưa bao gồm chi phí giao hàng và VAT 10%

gia-tham-sofa-giare-precle-sani-14012-chilli-red  sn-14012chili-red-khong-gian-tham-gia-re-dep-1

Giá và Thông tin tấm thảm SN-14012 CHILLI RED

kích thước 80cm x 120cm giá 579.000 đồng

kích thước: 120cm x 170cm giá 1.227.000 đồng

kích thước: 160cm x 230cm giá 2.208.000 đồng

kích thước: 240cm x 340cm giá 4.888.000 đồng

kích thước: 300cm x 400cm giá 7.200.000 đồng

Giá chưa bao gồm chi phí giao hàng và VAT 10%

gia-tham-sofa-giare-precle-sani-14066-berber  

Giá và Thông tin tấm thảm SN-14066 BERBER

kích thước 80cm x 120cm giá 579.000 đồng

kích thước: 120cm x 170cm giá 1.227.000 đồng

kích thước: 160cm x 230cm giá 2.208.000 đồng

kích thước: 240cm x 340cm giá 4.888.000 đồng

kích thước: 300cm x 400cm giá 7.200.000 đồng

Giá chưa bao gồm chi phí giao hàng và VAT 10%

gia-tham-sofa-giare-precle-sani-14066-bord  

Giá và Thông tin tấm thảm SN-14066 BORD

kích thước 80cm x 120cm giá 579.000 đồng

kích thước: 120cm x 170cm giá 1.227.000 đồng

kích thước: 160cm x 230cm giá 2.208.000 đồng

kích thước: 240cm x 340cm giá 4.888.000 đồng

kích thước: 300cm x 400cm giá 7.200.000 đồng

Giá chưa bao gồm chi phí giao hàng và VAT 10%

 tham-tam-precle-sani-14067-bord  

Giá và Thông tin tấm thảm SN14067 BORD

kích thước 80cm x 120cm giá 579.000 đồng

kích thước: 120cm x 170cm giá 1.227.000 đồng

kích thước: 160cm x 230cm giá 2.208.000 đồng

kích thước: 240cm x 340cm giá 4.888.000 đồng

kích thước: 300cm x 400cm giá 7.200.000 đồng

Giá chưa bao gồm chi phí giao hàng và VAT 10%

 gia-tham-sofa-giare-precle-sani-14066-chilli-red  

Giá và Thông tin tấm thảm SN14066 CHILLI RED

kích thước 80cm x 120cm giá 579.000 đồng

kích thước: 120cm x 170cm giá 1.227.000 đồng

kích thước: 160cm x 230cm giá 2.208.000 đồng

kích thước: 240cm x 340cm giá 4.888.000 đồng

kích thước: 300cm x 400cm giá 7.200.000 đồng

Giá chưa bao gồm chi phí giao hàng và VAT 10%

 gia-tham-sofa-giare-precle-sani-14247-berber  

Giá và Thông tin tấm thảm SN-14247 BERBER

kích thước 80cm x 120cm giá 579.000 đồng

kích thước: 120cm x 170cm giá 1.227.000 đồng

kích thước: 160cm x 230cm giá 2.208.000 đồng

kích thước: 240cm x 340cm giá 4.888.000 đồng

kích thước: 300cm x 400cm giá 7.200.000 đồng

Giá chưa bao gồm chi phí giao hàng và VAT 10%

 gia-tham-sofa-giare-precle-sani-14247-bord  

Giá và Thông tin tấm thảm SN-14247 BORD

kích thước 80cm x 120cm giá 579.000 đồng

kích thước: 120cm x 170cm giá 1.227.000 đồng

kích thước: 160cm x 230cm giá 2.208.000 đồng

kích thước: 240cm x 340cm giá 4.888.000 đồng

kích thước: 300cm x 400cm giá 7.200.000 đồng

Giá chưa bao gồm chi phí giao hàng và VAT 10%

 gia-tham-sofa-giare-precle-sani-14247-brown  

Giá và Thông tin tấm thảm SN-14247 BROWN

kích thước 80cm x 120cm giá 579.000 đồng

kích thước: 120cm x 170cm giá 1.227.000 đồng

kích thước: 160cm x 230cm giá 2.208.000 đồng

kích thước: 240cm x 340cm giá 4.888.000 đồng

kích thước: 300cm x 400cm giá 7.200.000 đồng

Giá chưa bao gồm chi phí giao hàng và VAT 10%

 gia-tham-sofa-giare-precle-sani-14247-chilli-red  

Giá và Thông tin tấm thảm SN-14247 CHILLI RED

kích thước 80cm x 120cm giá 579.000 đồng

kích thước: 120cm x 170cm giá 1.227.000 đồng

kích thước: 160cm x 230cm giá 2.208.000 đồng

kích thước: 240cm x 340cm giá 4.888.000 đồng

kích thước: 300cm x 400cm giá 7.200.000 đồng

Giá chưa bao gồm chi phí giao hàng và VAT 10%

 gia-tham-sofa-giare-precle-sani-14248-berber  

Giá và Thông tin tấm thảm SN-14248 BERBER

kích thước 80cm x 120cm giá 579.000 đồng

kích thước: 120cm x 170cm giá 1.227.000 đồng

kích thước: 160cm x 230cm giá 2.208.000 đồng

kích thước: 240cm x 340cm giá 4.888.000 đồng

kích thước: 300cm x 400cm giá 7.200.000 đồng

Giá chưa bao gồm chi phí giao hàng và VAT 10%

 gia-tham-sofa-giare-precle-sani-14248-bord  

Giá và Thông tin tấm thảm SN-14248 BORD

kích thước 80cm x 120cm giá 579.000 đồng

kích thước: 120cm x 170cm giá 1.227.000 đồng

kích thước: 160cm x 230cm giá 2.208.000 đồng

kích thước: 240cm x 340cm giá 4.888.000 đồng

kích thước: 300cm x 400cm giá 7.200.000 đồng

Giá chưa bao gồm chi phí giao hàng và VAT 10%

 gia-tham-sofa-giare-precle-sani-14248-brown  

Giá và Thông tin tấm thảm SN-14248 BROWN

kích thước 80cm x 120cm giá 579.000 đồng

kích thước: 120cm x 170cm giá 1.227.000 đồng

kích thước: 160cm x 230cm giá 2.208.000 đồng

kích thước: 240cm x 340cm giá 4.888.000 đồng

kích thước: 300cm x 400cm giá 7.200.000 đồng

Giá chưa bao gồm chi phí giao hàng và VAT 10%

 gia-tham-sofa-giare-precle-sani-14248-chilli-red  

Giá và Thông tin tấm thảm SN-14248 CHILLI RED

kích thước 80cm x 120cm giá 579.000 đồng

kích thước: 120cm x 170cm giá 1.227.000 đồng

kích thước: 160cm x 230cm giá 2.208.000 đồng

kích thước: 240cm x 340cm giá 4.888.000 đồng

kích thước: 300cm x 400cm giá 7.200.000 đồng

Giá chưa bao gồm chi phí giao hàng và VAT 10%

 gia-tham-sofa-giare-precle-sani-14249-berber  

Giá và Thông tin tấm thảm SN-14249 BERBER

kích thước 80cm x 120cm giá 579.000 đồng

kích thước: 120cm x 170cm giá 1.227.000 đồng

kích thước: 160cm x 230cm giá 2.208.000 đồng

kích thước: 240cm x 340cm giá 4.888.000 đồng

kích thước: 300cm x 400cm giá 7.200.000 đồng

Giá chưa bao gồm chi phí giao hàng và VAT 10%

 gia-tham-sofa-giare-precle-sani-14249-bord  

Giá và Thông tin tấm thảm SN-14249 BORD

kích thước 80cm x 120cm giá 579.000 đồng

kích thước: 120cm x 170cm giá 1.227.000 đồng

kích thước: 160cm x 230cm giá 2.208.000 đồng

kích thước: 240cm x 340cm giá 4.888.000 đồng

kích thước: 300cm x 400cm giá 7.200.000 đồng

Giá chưa bao gồm chi phí giao hàng và VAT 10%

 gia-tham-sofa-giare-precle-sani-14249-brown  

Giá và Thông tin tấm thảm SN-14249 BROWN

kích thước 80cm x 120cm giá 579.000 đồng

kích thước: 120cm x 170cm giá 1.227.000 đồng

kích thước: 160cm x 230cm giá 2.208.000 đồng

kích thước: 240cm x 340cm giá 4.888.000 đồng

kích thước: 300cm x 400cm giá 7.200.000 đồng

Giá chưa bao gồm chi phí giao hàng và VAT 10%

 gia-tham-sofa-giare-precle-sani-14249-chilli-red  

Giá và Thông tin tấm thảm SN-14249 CHILLI RED

kích thước 80cm x 120cm giá 579.000 đồng

kích thước: 120cm x 170cm giá 1.227.000 đồng

kích thước: 160cm x 230cm giá 2.208.000 đồng

kích thước: 240cm x 340cm giá 4.888.000 đồng

kích thước: 300cm x 400cm giá 7.200.000 đồng

Giá chưa bao gồm chi phí giao hàng và VAT 10%

 gia-tham-sofa-giare-precle-sani-14250-berber  

Giá và Thông tin tấm thảm SN-14250 BERBER

kích thước 80cm x 120cm giá 579.000 đồng

kích thước: 120cm x 170cm giá 1.227.000 đồng

kích thước: 160cm x 230cm giá 2.208.000 đồng

kích thước: 240cm x 340cm giá 4.888.000 đồng

kích thước: 300cm x 400cm giá 7.200.000 đồng

Giá chưa bao gồm chi phí giao hàng và VAT 10%

 gia-tham-sofa-giare-precle-sani-14250-bord  

Giá và Thông tin tấm thảm SN-14250 BORD

kích thước 80cm x 120cm giá 579.000 đồng

kích thước: 120cm x 170cm giá 1.227.000 đồng

kích thước: 160cm x 230cm giá 2.208.000 đồng

kích thước: 240cm x 340cm giá 4.888.000 đồng

kích thước: 300cm x 400cm giá 7.200.000 đồng

Giá chưa bao gồm chi phí giao hàng và VAT 10%

 gia-tham-sofa-giare-precle-sani-14250-chilli-red  

Giá và Thông tin tấm thảm SN-14250 CHILLI RED

kích thước 80cm x 120cm giá 579.000 đồng

kích thước: 120cm x 170cm giá 1.227.000 đồng

kích thước: 160cm x 230cm giá 2.208.000 đồng

kích thước: 240cm x 340cm giá 4.888.000 đồng

kích thước: 300cm x 400cm giá 7.200.000 đồng

Giá chưa bao gồm chi phí giao hàng và VAT 10%

 gia-tham-sofa-giare-precle-sani-14251-berber  

Giá và Thông tin tấm thảm SN-14251 BERBER

kích thước 80cm x 120cm giá 579.000 đồng

kích thước: 120cm x 170cm giá 1.227.000 đồng

kích thước: 160cm x 230cm giá 2.208.000 đồng

kích thước: 240cm x 340cm giá 4.888.000 đồng

kích thước: 300cm x 400cm giá 7.200.000 đồng

Giá chưa bao gồm chi phí giao hàng và VAT 10%

 gia-tham-sofa-giare-precle-sani-14251-chilli-red  

Giá và Thông tin tấm thảm SN-14251 CHILLI RED

kích thước 80cm x 120cm giá 579.000 đồng

kích thước: 120cm x 170cm giá 1.227.000 đồng

kích thước: 160cm x 230cm giá 2.208.000 đồng

kích thước: 240cm x 340cm giá 4.888.000 đồng

kích thước: 300cm x 400cm giá 7.200.000 đồng

Giá chưa bao gồm chi phí giao hàng và VAT 10%

 gia-tham-sofa-giare-precle-sani-14252-berber  

Giá và Thông tin tấm thảm SN-14252 BERBER

kích thước 80cm x 120cm giá 579.000 đồng

kích thước: 120cm x 170cm giá 1.227.000 đồng

kích thước: 160cm x 230cm giá 2.208.000 đồng

kích thước: 240cm x 340cm giá 4.888.000 đồng

kích thước: 300cm x 400cm giá 7.200.000 đồng

Giá chưa bao gồm chi phí giao hàng và VAT 10%

 gia-tham-sofa-giare-precle-sani-14252-bord  

Giá và Thông tin tấm thảm SN-14252 BORD

kích thước 80cm x 120cm giá 579.000 đồng

kích thước: 120cm x 170cm giá 1.227.000 đồng

kích thước: 160cm x 230cm giá 2.208.000 đồng

kích thước: 240cm x 340cm giá 4.888.000 đồng

kích thước: 300cm x 400cm giá 7.200.000 đồng

Giá chưa bao gồm chi phí giao hàng và VAT 10%

 gia-tham-sofa-giare-precle-sani-14252-chilli-red  

Giá và Thông tin tấm thảm SN-14252 CHILLI RED

kích thước 80cm x 120cm giá 579.000 đồng

kích thước: 120cm x 170cm giá 1.227.000 đồng

kích thước: 160cm x 230cm giá 2.208.000 đồng

kích thước: 240cm x 340cm giá 4.888.000 đồng

kích thước: 300cm x 400cm giá 7.200.000 đồng

Giá chưa bao gồm chi phí giao hàng và VAT 10%

 gia-tham-sofa-giare-precle-sani-14253-berber  

Giá và Thông tin tấm thảm SN-14253 BERBER

kích thước 80cm x 120cm giá 579.000 đồng

kích thước: 120cm x 170cm giá 1.227.000 đồng

kích thước: 160cm x 230cm giá 2.208.000 đồng

kích thước: 240cm x 340cm giá 4.888.000 đồng

kích thước: 300cm x 400cm giá 7.200.000 đồng

Giá chưa bao gồm chi phí giao hàng và VAT 10%

 gia-tham-sofa-giare-precle-sani-14253-bord  

Giá và Thông tin tấm thảm SN-14253 BORD

kích thước 80cm x 120cm giá 579.000 đồng

kích thước: 120cm x 170cm giá 1.227.000 đồng

kích thước: 160cm x 230cm giá 2.208.000 đồng

kích thước: 240cm x 340cm giá 4.888.000 đồng

kích thước: 300cm x 400cm giá 7.200.000 đồng

Giá chưa bao gồm chi phí giao hàng và VAT 10%

 gia-tham-sofa-giare-precle-sani-14253-chilli-red  

Giá và Thông tin tấm thảm SN-14253 CHILLI RED

kích thước 80cm x 120cm giá 579.000 đồng

kích thước: 120cm x 170cm giá 1.227.000 đồng

kích thước: 160cm x 230cm giá 2.208.000 đồng

kích thước: 240cm x 340cm giá 4.888.000 đồng

kích thước: 300cm x 400cm giá 7.200.000 đồng

Giá chưa bao gồm chi phí giao hàng và VAT 10%

 gia-tham-sofa-giare-precle-sani-14254-berber  

Giá và Thông tin tấm thảm SN-14254 BERBER

kích thước 80cm x 120cm giá 579.000 đồng

kích thước: 120cm x 170cm giá 1.227.000 đồng

kích thước: 160cm x 230cm giá 2.208.000 đồng

kích thước: 240cm x 340cm giá 4.888.000 đồng

kích thước: 300cm x 400cm giá 7.200.000 đồng

Giá chưa bao gồm chi phí giao hàng và VAT 10%

 gia-tham-sofa-giare-precle-sani-14254-chilli-red  

Giá và Thông tin tấm thảm SN-14254 CHILLI RED

kích thước 80cm x 120cm giá 579.000 đồng

kích thước: 120cm x 170cm giá 1.227.000 đồng

kích thước: 160cm x 230cm giá 2.208.000 đồng

kích thước: 240cm x 340cm giá 4.888.000 đồng

kích thước: 300cm x 400cm giá 7.200.000 đồng

Giá chưa bao gồm chi phí giao hàng và VAT 10%

 (Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10% và chi phí vận chuyển)

 

 

 

 

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH

Ngoài kích thước trên một số model có kích thước khác, quý khách liên hệ qua số điện thoại tư vấn để biết rõ hơn 0938 57 20 68

 

Gợi ý giải pháp trải thảm trang trí trong không gian lớn có giá thành rẻ:

Trong thời gian qua có khá nhiều quý khách có nhu cầu lựa chọn tấm thảm trang trí theo không gian yêu cầu nhưng phải giá thành khiêm tốn. Hôm nay SANI giới thiệu tới quý khách để có tấm thảm lớn như hình dưới chúng ta chọn mẫu tấm với kích thước phù hợp rồi ghép lại với nhau thành tấm lớn, với kiểu ghép này tấm thảm hoa văn có nhiều khoảng giống nhau trên một tấm thảm lớn tạo ra một phong cách trang trí rất nổi bật trong không gian tổ chức sự kiện hay phòng giải trí......

tham-trai-sa-ghep-dep

Hình ảnh này là những tấm thảm kích thước sẵn của Sani ghép lại với nhau để có giải pháp tấm thảm trải trang trí trong một không gian lớn.

 tham-trai-san-ghep-1

 Thông tin liên hệ tư vấn tốt về sản phẩm thảm trang trí ở gia đình, khách sạn, cơ quan.....Điện thoại:  028 629 38 999 - 0901 38 27 27 - 0938 57 20 68

 

 

 

Liên hệ mua thảm

Liên hệ thảm đẹp tại TPHCM

Tel: 028 629 38 999 - 028 62932999
0938 57 20 68


SANiHOMES
Địa chỉ: 174/36 Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Q. Phú Nhuận, TPHCM
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ứng dụng thảm trải sàn

Thảm và tấm cao su

Khách trên thảm rèm

Đang có 42 khách và không thành viên đang online