"Những mẫu thảm trang trí xù tơ cao cấp này đang là xu thế trang trí hiện nay"

Thảm xù tơ là dòng thảm phù hợp trang trí trải trang trí với bộ sofa cao cấp và trong phòng ngủ. Dòng thảm xù tơ là những sợi thảm len lông mịn màng mát rượi khi chúng ta sờ tay vào hay để bàn chân lên tấm thảm.

 

  

 Sản phẩm thảm trang trí được cung cấp bởi công ty SANI giao hàng tận nơi miễn phí quý khách ở nội thành TPHCM

Thảm trang trí Thảm trang trí

 Mẫu thảm xù tơ cao cấp model SANI - XT28 phù hợp trang trí nội thất phòng khách và phòng ngủ 

 

- Tấm thảm kích thước 1,2m x 1,7m giá là: 3.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 3.199.000 đồng
- Tấm thảm kích thước 1,6m x 2,3m có giá là: 6.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 5.599.000 đồng
- Tấm thảm kích thước 2m x 2,8m có giá là: 10.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 8.799.000 đồng

Mẫu thảm xù tơ cao cấp model SANI - XT02 phù hợp trang trí nội thất phòng khách và phòng ngủ 

 

 

- Tấm thảm kích thước 1,2m x 1,7m giá là: 3.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 3.199.000 đồng
- Tấm thảm kích thước 1,6m x 2,3m có giá là: 6.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 5.599.000 đồng
- Tấm thảm kích thước 2m x 2,8m có giá là: 10.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 8.799.000 đồng

 

Thảm trang trí  

Mẫu thảm xù tơ cao cấp model SANI - XT82 phù hợp trang trí nội thất phòng khách và phòng ngủ 

 

- Tấm thảm kích thước 1,2m x 1,7m giá là: 3.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 3.199.000 đồng
- Tấm thảm kích thước 1,6m x 2,3m có giá là: 6.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 5.599.000 đồng
- Tấm thảm kích thước 2m x 2,8m có giá là: 10.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 8.799.000 đồng

Mẫu thảm xù tơ cao cấp model SANI - XT57 phù hợp trang trí nội thất phòng khách và phòng ngủ 

 

 

- Tấm thảm kích thước 1,2m x 1,7m giá là: 3.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 3.199.000 đồng
- Tấm thảm kích thước 1,6m x 2,3m có giá là: 6.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 5.599.000 đồng
- Tấm thảm kích thước 2m x 2,8m có giá là: 10.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 8.799.000 đồng

 

  Thảm trang trí

Mẫu thảm xù tơ cao cấp model SANI - XT88 phù hợp trang trí nội thất phòng khách và phòng ngủ 

 

 

- Tấm thảm kích thước 1,2m x 1,7m giá là: 3.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 3.199.000 đồng
- Tấm thảm kích thước 1,6m x 2,3m có giá là: 6.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 5.599.000 đồng
- Tấm thảm kích thước 2m x 2,8m có giá là: 10.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 8.799.000 đồng

 

Mẫu thảm xù tơ cao cấp model SANI - XT69 phù hợp trang trí nội thất phòng khách và phòng ngủ 

 

 

- Tấm thảm kích thước 1,2m x 1,7m giá là: 3.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 3.199.000 đồng
- Tấm thảm kích thước 1,6m x 2,3m có giá là: 6.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 5.599.000 đồng
- Tấm thảm kích thước 2m x 2,8m có giá là: 10.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 8.799.000 đồng

 

Thảm trang trí  

Mẫu thảm xù tơ cao cấp model SANI - XT99 phù hợp trang trí nội thất phòng khách và phòng ngủ 

 

- Tấm thảm kích thước 1,2m x 1,7m giá là: 3.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 3.199.000 đồng
- Tấm thảm kích thước 1,6m x 2,3m có giá là: 6.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 5.599.000 đồng
- Tấm thảm kích thước 2m x 2,8m có giá là: 10.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 8.799.000 đồng

Mẫu thảm xù tơ cao cấp model SANI - XT168 phù hợp trang trí nội thất phòng khách và phòng ngủ 

 

- Tấm thảm kích thước 1,2m x 1,7m giá là: 3.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 3.199.000 đồng
- Tấm thảm kích thước 1,6m x 2,3m có giá là: 6.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 5.599.000 đồng
- Tấm thảm kích thước 2m x 2,8m có giá là: 10.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 8.799.000 đồng

 

Mẫu thảm xù tơ cao cấp model SANI - XT169 phù hợp trang trí nội thất phòng khách và phòng ngủ 

 

- Tấm thảm kích thước 1,2m x 1,7m giá là: 3.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 3.199.000 đồng
- Tấm thảm kích thước 1,6m x 2,3m có giá là: 6.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 5.599.000 đồng
- Tấm thảm kích thước 2m x 2,8m có giá là: 10.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 8.799.000 đồng

Thảm trang trí

Mẫu thảm xù tơ cao cấp model SANI - XT79 phù hợp trang trí nội thất phòng khách và phòng ngủ 

 

- Tấm thảm kích thước 1,2m x 1,7m giá là: 3.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 3.199.000 đồng
- Tấm thảm kích thước 1,6m x 2,3m có giá là: 6.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 5.599.000 đồng
- Tấm thảm kích thước 2m x 2,8m có giá là: 10.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 8.799.000 đồng

  Thảm trang trí xù tơ

Mẫu thảm xù tơ cao cấp model SANI - XT136 phù hợp trang trí nội thất phòng khách và phòng ngủ 

 

- Tấm thảm kích thước 1,2m x 1,7m giá là: 3.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 3.199.000 đồng
- Tấm thảm kích thước 1,6m x 2,3m có giá là: 6.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 5.599.000 đồng
- Tấm thảm kích thước 2m x 2,8m có giá là: 10.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 8.799.000 đồng

 

 

Thảm trang trí  

Mẫu thảm xù tơ cao cấp model SANI - XT11 phù hợp trang trí nội thất phòng khách và phòng ngủ 

 

 

- Tấm thảm kích thước 1,2m x 1,7m giá là: 3.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 3.199.000 đồng
- Tấm thảm kích thước 1,6m x 2,3m có giá là: 6.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 5.599.000 đồng
- Tấm thảm kích thước 2m x 2,8m có giá là: 10.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 8.799.000 đồng

 

 

 

  Thảm trang trí

 

 

Mẫu thảm xù tơ cao cấp model SANI - XT35  phù hợp trang trí nội thất phòng khách và phòng ngủ 

 

- Tấm thảm kích thước 1,2m x 1,7m giá là: 3.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 3.199.000 đồng
- Tấm thảm kích thước 1,6m x 2,3m có giá là: 6.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 5.599.000 đồng
- Tấm thảm kích thước 2m x 2,8m có giá là: 10.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 8.799.000 đồng

 

 

 

 

 

 Tham trang tri xu to

Mẫu thảm xù tơ cao cấp model SANI - XT138 phù hợp trang trí nội thất phòng khách và phòng ngủ 

 

- Tấm thảm kích thước 1,2m x 1,7m giá là: 3.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 3.199.000 đồng
- Tấm thảm kích thước 1,6m x 2,3m có giá là: 6.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 5.599.000 đồng
- Tấm thảm kích thước 2m x 2,8m có giá là: 10.999.000 đồng - Ưu đãi 20% nay giá chỉ có 8.799.000 đồng

 Thảm xù tơ trang trí đẹp

Tấm thảm xù tơ màu tím model SANI - XT138 thực tế trải dưới sàn nhà.

 

 

Dòng thảm xù tơ có tới bốn kiểu kích thước cho chúng ta lựa chọn phù hợp. Đặc biệt thảm đẹp SANI giao hàng miễn phí tận nơi quý khách ở nội thành TPHCM

 

Giá sản phẩm chưa bao gồm thuế VAT 10%. (Giá đã có ưu đãi nên sản phẩm là giá bán tại cửa hàng chưa bao gồm chi phí gửi và giao hàng tận nơi).

 

Để thuận tiện hơn tìm hiểu về dòng thảm trang trí xù tơ cao cấp này quý khách vui lòng liên hệ qua Live chat và qua số điện thoại 0938 57 20 68 - 08 629 38 999 

 

Liên hệ mua thảm

Liên hệ thảm đẹp tại TPHCM

Tel: 028 629 38 999 - 028 62932999
0938 57 20 68


SANiHOMES
Địa chỉ: 174/36 Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Q. Phú Nhuận, TPHCM
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ứng dụng thảm trải sàn

Thảm và tấm cao su

Khách trên thảm rèm

Đang có 109 khách và không thành viên đang online