Mẫu thảm trang trí Thổ Nhĩ Kỳ "RAYMOND" phong cách trang trí hiện đại đem đến cho không gian nội thất gia đình một lối trang trí khác lạ mà từ trước giờ chưa bao giờ có.

Thảm tấm trang trí ở dưới bộ sofa và dưới giường ngủ là nhu cầu cần thiết trong nội thất phòng khách, và phòng ngủ...... những mẫu thảm SANI đang cung cấp có mẫu thảm trang trí ý nghĩa tốt đẹp tới người gia trí tấm thảm "RAYMOND".

 

Dưới đây là những mẫu thảm trang trí tốt đẹp tới gia đình bạn, ngoài tác dụng trang trí làm đẹp cũng là thể hiện đẳng cấp không gian sống gia đình chọn ngay mẫu thảm "RAYMOND" dưới đây:

 

tham-tho-nhi-ky-ramond-03977a-sani

Mẫu thảm trang trí phù hợp thiết kế cho nội thất gia đình ở phòng khách, phòng ngủ, phòng giải trí......, chất liệu Thảm Thổ Nhĩ Kỳ RayMond 03977A Brown êm đẹp

Thảm trang trí nhập khẩu THổ Nhĩ Kỳ hiện tại mẫu SANI-RAYMOND 03977A BROWN có những kích thước như sau:
Kích thước 1: 80cm x 230cm giá 2.880.000 đồng
Kích thước 2: 120cm x 170cm giá 3.200.000 đồng
Kích thước 3: 160cm x 230cm giá 5.700.000 đồng
Kích thước 4: 200cm x 290cm giá 8.999.000 đồng
Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển. 

Liên hệ mua thảm Thổ Nhĩ Kỳ SANI: 028 62938999 - 0969631199

tham-tho-nhi-ky-raymond-01738a-sani

Mẫu thảm trang trí phù hợp thiết kế cho nội thất gia đình ở phòng khách, phòng ngủ, phòng giải trí......, chất liệu Thảm Thổ Nhĩ Kỳ RayMond 01738A D_Grey êm đẹp

Thảm trang trí nhập khẩu THổ Nhĩ Kỳ hiện tại mẫu SANI-RAYMOND 01738A D_GREY có những kích thước như sau:

Kích thước 1: 80cm x 230cm giá 2.880.000 đồng
Kích thước 2: 120cm x 170cm giá 3.200.000 đồng
Kích thước 3: 160cm x 230cm giá 5.700.000 đồng
Kích thước 4: 200cm x 290cm giá 8.999.000 đồng
Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển.

Liên hệ mua thảm Thổ Nhĩ Kỳ SANI: 028 62938999 - 0969631199

tham-tho-nhi-ky-raymond-01739a-sani

Mẫu thảm trang trí phù hợp thiết kế cho nội thất gia đình ở phòng khách, phòng ngủ, phòng giải trí......, chất liệu Thảm Thổ Nhĩ Kỳ RayMond 01739A D_Grey êm đẹp

Thảm trang trí nhập khẩu THổ Nhĩ Kỳ hiện tại mẫu SANI-RAYMOND 01739A D_GREY có những kích thước như sau:
Kích thước 1: 80cm x 230cm giá 2.880.000 đồng
Kích thước 2: 120cm x 170cm giá 3.200.000 đồng
Kích thước 3: 160cm x 230cm giá 5.700.000 đồng
Kích thước 4: 200cm x 290cm giá 8.999.000 đồng
Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển.

Liên hệ mua thảm Thổ Nhĩ Kỳ SANI: 028 62938999 - 0969631199

tham-tho-nhi-ky-raymond-01800a-sani

Mẫu thảm trang trí phù hợp thiết kế cho nội thất gia đình ở phòng khách, phòng ngủ, phòng giải trí......, chất liệu Thảm Thổ Nhĩ Kỳ RayMond 01800A L_Beige êm đẹp

Thảm trang trí nhập khẩu THổ Nhĩ Kỳ hiện tại mẫu SANI-RAYMOND 01800A L_BEIGE có những kích thước như sau:
Kích thước 1: 80cm x 230cm giá 2.880.000 đồng
Kích thước 2: 120cm x 170cm giá 3.200.000 đồng
Kích thước 3: 160cm x 230cm giá 5.700.000 đồng
Kích thước 4: 200cm x 290cm giá 8.999.000 đồng
Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển.

Liên hệ mua thảm Thổ Nhĩ Kỳ SANI: 028 62938999 - 0969631199

tham-tho-nhi-ky-raymond-02492a-sani

Mẫu thảm trang trí phù hợp thiết kế cho nội thất gia đình ở phòng khách, phòng ngủ, phòng giải trí......, chất liệu Thảm Thổ Nhĩ Kỳ RayMond 02492A Beige êm đẹp

Thảm trang trí nhập khẩu THổ Nhĩ Kỳ hiện tại mẫu SANI-RAYMOND 02492A BEIGE có những kích thước như sau:
Kích thước 1: 80cm x 230cm giá 2.880.000 đồng
Kích thước 2: 120cm x 170cm giá 3.200.000 đồng
Kích thước 3: 160cm x 230cm giá 5.700.000 đồng
Kích thước 4: 200cm x 290cm giá 8.999.000 đồng

Liên hệ mua thảm Thổ Nhĩ Kỳ SANI: 028 62938999 - 0969631199

tham-tho-nhi-ky-raymond-02547a-sani

Mẫu thảm trang trí phù hợp thiết kế cho nội thất gia đình ở phòng khách, phòng ngủ, phòng giải trí......, chất liệu Thảm Thổ Nhĩ Kỳ RayMond 02547A L_Brown êm đẹp

Thảm trang trí nhập khẩu THổ Nhĩ Kỳ hiện tại mẫu SANI-RAYMOND 02547A L_BROWN có những kích thước như sau:
Kích thước 1: 80cm x 230cm giá 2.880.000 đồng
Kích thước 2: 120cm x 170cm giá 3.200.000 đồng
Kích thước 3: 160cm x 230cm giá 5.700.000 đồng
Kích thước 4: 200cm x 290cm giá 8.999.000 đồng
Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển.

Liên hệ mua thảm Thổ Nhĩ Kỳ SANI: 028 62938999 - 0969631199

tham-tho-nhi-ky-raymond-04221a-sani

Mẫu thảm trang trí phù hợp thiết kế cho nội thất gia đình ở phòng khách, phòng ngủ, phòng giải trí......, chất liệu Thảm Thổ Nhĩ Kỳ RayMond 04221A L_Beige êm đẹp

Thảm trang trí nhập khẩu THổ Nhĩ Kỳ hiện tại mẫu SANI-RAYMOND 04221A L_BEIGE có những kích thước như sau:
Kích thước 1: 80cm x 230cm giá 2.880.000 đồng
Kích thước 2: 120cm x 170cm giá 3.200.000 đồng
Kích thước 3: 160cm x 230cm giá 5.700.000 đồng
Kích thước 4: 200cm x 290cm giá 8.999.000 đồng
Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển.

Liên hệ mua thảm Thổ Nhĩ Kỳ SANI: 028 62938999 - 0969631199

tham-tho-nhi-ky-raymond-04222a-sani

Mẫu thảm trang trí phù hợp thiết kế cho nội thất gia đình ở phòng khách, phòng ngủ, phòng giải trí......, chất liệu Thảm Thổ Nhĩ Kỳ RayMond 04222A L_Brown êm đẹp

Thảm trang trí nhập khẩu THổ Nhĩ Kỳ hiện tại mẫu SANI-RAYMOND 04222A L_BROWN có những kích thước như sau:
Kích thước 1: 80cm x 230cm giá 2.880.000 đồng
Kích thước 2: 120cm x 170cm giá 3.200.000 đồng
Kích thước 3: 160cm x 230cm giá 5.700.000 đồng
Kích thước 4: 200cm x 290cm giá 8.999.000 đồng
Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển.

Liên hệ mua thảm Thổ Nhĩ Kỳ SANI: 028 62938999 - 0969631199

tham-tho-nhi-ky-raymond-04228a-sani

Mẫu thảm trang trí phù hợp thiết kế cho nội thất gia đình ở phòng khách, phòng ngủ, phòng giải trí......, chất liệu Thảm Thổ Nhĩ Kỳ RayMond 04228A L_Grey êm đẹp

Thảm trang trí nhập khẩu THổ Nhĩ Kỳ hiện tại mẫu SANI-RAYMOND 04228A L_GREY có những kích thước như sau:
Kích thước 1: 80cm x 230cm giá 2.880.000 đồng
Kích thước 2: 120cm x 170cm giá 3.200.000 đồng
Kích thước 3: 160cm x 230cm giá 5.700.000 đồng
Kích thước 4: 200cm x 290cm giá 8.999.000 đồng
Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển.

Liên hệ mua thảm Thổ Nhĩ Kỳ SANI: 028 62938999 - 0969631199

tham-tho-nhi-ky-raymond-04233a-sani

Mẫu thảm trang trí phù hợp thiết kế cho nội thất gia đình ở phòng khách, phòng ngủ, phòng giải trí......, chất liệu Thảm Thổ Nhĩ Kỳ RayMond 04233A L_Grey êm đẹp

Thảm trang trí nhập khẩu THổ Nhĩ Kỳ hiện tại mẫu SANI-RAYMOND 04233A L_GREY có những kích thước như sau:
Kích thước 1: 80cm x 230cm giá 2.880.000 đồng
Kích thước 2: 120cm x 170cm giá 3.200.000 đồng
Kích thước 3: 160cm x 230cm giá 5.700.000 đồng
Kích thước 4: 200cm x 290cm giá 8.999.000 đồng
Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển.

Liên hệ mua thảm Thổ Nhĩ Kỳ SANI: 028 62938999 - 0969631199

tham-tho-nhi-ky-raymond-04251a-sani

Mẫu thảm trang trí phù hợp thiết kế cho nội thất gia đình ở phòng khách, phòng ngủ, phòng giải trí......, chất liệu Thảm Thổ Nhĩ Kỳ RayMond 04251A D_Grey êm đẹp

Thảm trang trí nhập khẩu THổ Nhĩ Kỳ hiện tại mẫu SANI-RAYMOND 04251A D_GREY có những kích thước như sau:
Kích thước 1: 80cm x 230cm giá 2.880.000 đồng
Kích thước 2: 120cm x 170cm giá 3.200.000 đồng
Kích thước 3: 160cm x 230cm giá 5.700.000 đồng
Kích thước 4: 200cm x 290cm giá 8.999.000 đồng
Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển.

Liên hệ mua thảm Thổ Nhĩ Kỳ SANI: 028 62938999 - 0969631199

 

Thông tin liên hệ mua thảm trang trí ấn tượng phòng khách, phòng ngủ lãng mạn hơn: 028 6299 38999 - 0938 57 20 68 - 0969 63 1199

 

Thảm Thổ Nhĩ Kỳ MEDCEZIR

Thảm Thổ Nhĩ Kỳ MEDCEZIR

Bởi: SANI Decor Lúc: 15-01-2015 Comment: Lượt xem: 3160

Mỗi con người chúng ta luôn phấn đấu học hỏi rèn luyện Tấm - Tấm -Trí đến những đẳng cấp trong cuộc sống, còn nói đến sự thành công của một người thì bao hàm sự nghiệp cá nhân ngoài xã hội và một gia đình hạnh phúc đó là những tiêu chí để phấn đấu. Đạt... Xem chi tiết...

Thảm Thổ Nhĩ Kỳ VISTA

Thảm Thổ Nhĩ Kỳ VISTA

Bởi: SANI Decor Lúc: 23-12-2014 Comment: Lượt xem: 2544

Bạn đang ở gian hàng thảm đẹp thuộc hệ thống gian hàng online của SANI. Dưới đây là mẫu sản phẩm thảm trang trí phong cách hiện đại, bạn dùng những mẫu thảm này trang trí ở phòng khách, phòng ngủ người lớn, phòng ngủ trẻ em hoặc phòng giải trí đều phù hợp. Mẫu thảm trang trí ý nghĩa tốt... Xem chi tiết...

Thảm Thổ Nhĩ Kỳ Shaggy

Thảm Thổ Nhĩ Kỳ Shaggy

Bởi: SANI Decor Lúc: 04-08-2014 Comment: Lượt xem: 2464

"Gia đình hòa thuận, gia nghiệp phát đạt" hay câu khác cũng nói đến sự hiểu nhau và đồng thuận trong gia đình dẫn đến bất kể việc lớn đến đâu cũng có thể thành hiện thực "Đồng vợ, đồng chồng tát biển đông cũng cạn". Vậy là sự êm ấm hòa thuận trong gia đình... Xem chi tiết...

Liên hệ mua thảm

Liên hệ thảm đẹp tại TPHCM

Tel: 028 629 38 999 - 028 62932999
0938 57 20 68


SANiHOMES
Địa chỉ: 174/36 Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Q. Phú Nhuận, TPHCM
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ứng dụng thảm trải sàn

Thảm và tấm cao su

Khách trên thảm rèm

Đang có 75 khách và không thành viên đang online