Thamdep.com giới thiệu tới bạn những tấm thảm "lông xù" trang trí phòng khách, trang trí phòng ngủ và một số  không gian nội thất.

 

Mẫu thảm trang trí mới năm 2018:

 * Thảm trang trí nội thất kiểu thảm dệt lông xù một màu:

Một kiểu dệt thảm mới cho bạn tấm thảm sang hơn những tấm thảm thông thường. Kiểu thảm dệt "Lông Xù" với kiểu thảm đẹp mắt ưa nhìn cho bạn trang trí một không thanh lịch.

 

Sau đây là những mẫu thảm tấm lông xù để bạn chọn trang trí phòng khách, phòng ngủ, phòng giải trí gia đình và giá gốc của sản phẩm tấm thảm lông xù chưa triết khấu khuyến mãi:

 Tấm thảm dệt "lông xù" Model: LX31

tham-long-xu

Tấm thảm lông xù 1 màu nâu trải trang trí dưới sàn phòng khách, phòng ngủ, phòng giải trí. Phù hợp trang trí nhà ở căn hộ chung cư.

Hôm nay ưu đãi giá chỉ còn 1.871.000 đồng

Hôm nay ưu đãi giá chỉ còn 3.599.000 đồng

Hôm nay ưu đãi giá chỉ còn 5.327.000 đồng

- Kiểu thảm này cũng có bốn kích thước thông dụng để bạn lựa chọn.

- Mẫu thảm nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m

Giá: 530.000 đồng

- Mẫu thảm trung: 1.2m x 1.7m = 2.04m2

Giá: 1.871.000 đồng

- Mẫu thảm lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

Giá: 3.599.000 đồng

- Mẫu thảm đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Giá: 5.328.000 đồng

- Màu chủ đạo tấm thảm: Màu nâu

 Tấm thảm dệt "lông xù" Model: LX68

tham-long-xu

Tấm thảm lông xù 1 màu nâu trải trang trí dưới sàn phòng khách, phòng ngủ, phòng giải trí. Phù hợp trang trí nhà ở căn hộ chung cư.

Hôm nay ưu đãi giá chỉ còn 1.871.000 đồng

Hôm nay ưu đãi giá chỉ còn 3.599.000 đồng

Hôm nay ưu đãi giá chỉ còn 5.327.000 đồng

 

- Mẫu thảm nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m

Giá: 530.000 đồng

- Mẫu thảm trung: 1.2m x 1.7m = 2.04m2

Giá: 1.871.000 đồng

- Mẫu thảm lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

Giá: 3.599.000 đồng

- Mẫu thảm đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Giá: 5.328.000 đồng

- Màu chủ đạo tấm thảm: Màu cà phê sữa

Tấm thảm dệt "lông xù" Model: LX19

tham-long-xu

Tấm thảm lông xù 1 màu nâu trải trang trí dưới sàn phòng khách, phòng ngủ, phòng giải trí. Phù hợp trang trí nhà ở căn hộ chung cư.

Hôm nay ưu đãi giá chỉ còn 1.871.000 đồng

Hôm nay ưu đãi giá chỉ còn 3.599.000 đồng

Hôm nay ưu đãi giá chỉ còn 5.327.000 đồng

- Mẫu thảm nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m

Giá: 530.000 đồng

- Mẫu thảm trung: 1.2m x 1.7m = 2.04m2

Giá: 1.871.000 đồng

- Mẫu thảm lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

Giá: 3.599.000 đồng

- Mẫu thảm đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Giá: 5.328.000 đồng

- Màu chủ đạo tấm thảm: Hai màu sợi đen đỏ

Tấm thảm dệt "lông xù" Model: LX39

tham-long-xu

Tấm thảm lông xù 1 màu nâu trải trang trí dưới sàn phòng khách, phòng ngủ, phòng giải trí. Phù hợp trang trí nhà ở căn hộ chung cư.

Hôm nay ưu đãi giá chỉ còn 1.871.000 đồng

Hôm nay ưu đãi giá chỉ còn 3.599.000 đồng

Hôm nay ưu đãi giá chỉ còn 5.327.000 đồng

- Mẫu thảm nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m

Giá: 530.000 đồng

- Mẫu thảm trung: 1.2m x 1.7m = 2.04m2

Giá: 1.871.000 đồng

- Mẫu thảm lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

Giá: 3.599.000 đồng

- Mẫu thảm đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Giá: 5.328.000 đồng

- Màu chủ đạo tấm thảm: Màu vàng đồng

Tấm thảm dệt "lông xù" Model: LX13

tham-long-xu

Tấm thảm lông xù 1 màu nâu trải trang trí dưới sàn phòng khách, phòng ngủ, phòng giải trí. Phù hợp trang trí nhà ở căn hộ chung cư.

Hôm nay ưu đãi giá chỉ còn 1.871.000 đồng

Hôm nay ưu đãi giá chỉ còn 3.599.000 đồng

Hôm nay ưu đãi giá chỉ còn 5.327.000 đồng

- Mẫu thảm nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m

Giá: 530.000 đồng

- Mẫu thảm trung: 1.2m x 1.7m = 2.04m2

Giá: 1.871.000 đồng

- Mẫu thảm lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

Giá: 3.599.000 đồng

- Mẫu thảm đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Giá: 5.328.000 đồng

- Màu chủ đạo tấm thảm: Màu xanh lá

Tấm thảm dệt "lông xù" Model: LX55

tham-long-xu

Tấm thảm lông xù 1 màu nâu trải trang trí dưới sàn phòng khách, phòng ngủ, phòng giải trí. Phù hợp trang trí nhà ở căn hộ chung cư.

Hôm nay ưu đãi giá chỉ còn 1.871.000 đồng

Hôm nay ưu đãi giá chỉ còn 3.599.000 đồng

Hôm nay ưu đãi giá chỉ còn 5.327.000 đồng

- Mẫu thảm nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m

Giá: 530.000 đồng

- Mẫu thảm trung: 1.2m x 1.7m = 2.04m2

Giá: 1.871.000 đồng

- Mẫu thảm lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

Giá: 3.599.000 đồng

- Mẫu thảm đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Giá: 5.328.000 đồng

- Màu chủ đạo tấm thảm: Màu muối tiêu

Tấm thảm dệt "lông xù" Model: LX28

tham-long-xu

Tấm thảm lông xù 1 màu nâu trải trang trí dưới sàn phòng khách, phòng ngủ, phòng giải trí. Phù hợp trang trí nhà ở căn hộ chung cư.

Hôm nay ưu đãi giá chỉ còn 1.871.000 đồng

Hôm nay ưu đãi giá chỉ còn 3.599.000 đồng

Hôm nay ưu đãi giá chỉ còn 5.327.000 đồng

 

- Mẫu thảm nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m

Giá: 530.000 đồng

- Mẫu thảm trung: 1.2m x 1.7m = 2.04m2

Giá: 1.871.000 đồng

- Mẫu thảm lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

Giá: 3.599.000 đồng

- Mẫu thảm đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Giá: 5.328.000 đồng

- Màu chủ đạo tấm thảm: Màu đỏ tươi

Tấm thảm dệt "lông xù" Model: LX57

tham-long-xu

Tấm thảm lông xù 1 màu nâu trải trang trí dưới sàn phòng khách, phòng ngủ, phòng giải trí. Phù hợp trang trí nhà ở căn hộ chung cư.

Hôm nay ưu đãi giá chỉ còn 1.871.000 đồng

Hôm nay ưu đãi giá chỉ còn 3.599.000 đồng

Hôm nay ưu đãi giá chỉ còn 5.327.000 đồng

 

- Mẫu thảm nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m

Giá: 530.000 đồng

- Mẫu thảm trung: 1.2m x 1.7m = 2.04m2

Giá: 1.871.000 đồng

- Mẫu thảm lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

Giá: 3.599.000 đồng

- Mẫu thảm đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Giá: 5.328.000 đồng

- Màu chủ đạo tấm thảm: Màu tím

Tấm thảm dệt "lông xù" Model: LX01

tham-long-xu

Tấm thảm lông xù 1 màu nâu trải trang trí dưới sàn phòng khách, phòng ngủ, phòng giải trí. Phù hợp trang trí nhà ở căn hộ chung cư.

Hôm nay ưu đãi giá chỉ còn 1.871.000 đồng

Hôm nay ưu đãi giá chỉ còn 3.599.000 đồng

Hôm nay ưu đãi giá chỉ còn 5.327.000 đồng

 

- Mẫu thảm nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m

Giá: 530.000 đồng

- Mẫu thảm trung: 1.2m x 1.7m = 2.04m2

Giá: 1.871.000 đồng

- Mẫu thảm lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

Giá: 3.599.000 đồng

- Mẫu thảm đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Giá: 5.328.000 đồng

- Màu chủ đạo tấm thảm: Màu trắng

Tấm thảm dệt "lông xù" Model: LX53

tham-long-xu

Tấm thảm lông xù 1 màu nâu trải trang trí dưới sàn phòng khách, phòng ngủ, phòng giải trí. Phù hợp trang trí nhà ở căn hộ chung cư.

Hôm nay ưu đãi giá chỉ còn 1.871.000 đồng

Hôm nay ưu đãi giá chỉ còn 3.599.000 đồng

Hôm nay ưu đãi giá chỉ còn 5.327.000 đồng

khong-gian-dep-tham-long-xu-sani 

- Mẫu thảm nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m

Giá: 530.000 đồng

- Mẫu thảm trung: 1.2m x 1.7m = 2.04m2

Giá: 1.871.000 đồng

- Mẫu thảm lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

Giá: 3.599.000 đồng

- Mẫu thảm đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Giá: 5.328.000 đồng

- Màu chủ đạo tấm thảm: Màu xám

   
   
   
   
   


Liên hệ thảm trang trí nhà xinh phú quý

174/36 Đặng Văn Ngữ, Phường 14 (phường 13 mới), Q. Phú Nhuận, TPHCM

Điện thoại: 028. 629 38 999 - 028. 629 32 999 - 0938 57 20 68 (Zalo, Viber)

Đặc điểm của những tấm thảm này trang trí dưới sàn bộ sofa và dưới sàn giường ngủ rất đẹp 

 Bạn đang xem chuyên mục thảm tấm lông xù trang trí phòng khách, phòng ngủ và nội thất tại thamdep.com

Click

- xem mẫu thảm trang trí  xù tơ

- Xem mẫu thảm len trang trí

Liên hệ mua thảm

Liên hệ thảm đẹp tại TPHCM

Tel: 028 629 38 999 - 028 62932999
0938 57 20 68


SANiHOMES
Địa chỉ: 174/36 Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Q. Phú Nhuận, TPHCM
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ứng dụng thảm trải sàn

Thảm và tấm cao su

Khách trên thảm rèm

Đang có 141 khách và không thành viên đang online